שאלה:
תשובה:
כן, המנהג לתת גם לילדים לגלול את ספר התורה, ובכך לחנכם למצוות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: משנ"ב סי' קמ"ז ס"ק ז',
ספר תורה גלילת ספר התורה קטן
253