רבני המכון

רשימת רבני 'מכון הלכה חב"ד' ע"פ סדר הא"ב

הרב אבישיד מכהן כרב קהילת חב"ד ברמה א' בבית שמש. עומד בראש כולל אברכים "תורה אור" בביתר עלית, שליח לדוברי צרפתית בבית שמש ומהרבנים החשובים במכון הלכה חב"ד. הרב נחשב למומחה ובקיא עצום בכל חלקי התורה תוך דגש מיוחד על הלכות שבת. את הש"ס סיים עוד טרם נישואיו ואת דרכו הציבורית החל בגיל צעיר, כראש מכון ללימודי איסור והיתר בירושלים ומגיד שיעור בהלכה. בשנת תשס"ח הקים את כולל 'תורה אור' שמתמקד בלימוד רבנות והוראה ברמה גבוהה במסלול לא-קל של 4 שנים ומוציא עשרות אברכים למבחני 'היכל שלמה' בכל מחזור. בזמנו הפנוי הוא עמל על כתיבת סדרת ספריו שאלות-ותשובות 'מחנה מיכאל' תוך הנהגת קהילתו ברמה, בשנת ה'תשע"ד במסגרת מבחני-ידע ובקיאות הלכתית בין מאות רבנים ותלמידי חכמים הוכתר בתואר 'חתן ההלכה העולמי'. >> הרב זמין במוקדי לשכת ההלכה "סמס לרב" ו"קו לרב".

הרב אקסלרוד הינו מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, מרבני קהילת חב"ד חיפה, שימש בעבר כאב בית הדין בחיפה וכראש ישיבת תומכי תמימים באר שבע. בשנת תשל"ז מונה כרב בבית דין רבני חב"ד בארץ הקודש וכיהן בתפקיד זה עד לשנת תשמ"א, מאז התמנה לאב בית הדין הרבני בחיפה. משנת תשנ"ב החל להוציא את סדרת ספריו שו"ת מגדל צופים (ח' חלקים) וכן חידושים בחסידות על הפרשה בשם "מגדל צופים על התורה". >> הרב זמין במוקד ההלכה "קו לרב"

הרב גראבסקי הינו טוען רבני בבית הדין הגדול בירושלים, ומשמש כמורה הוראה. לאחר חתונתו, החל לעסוק בלימודי רבנות בכולל אור יעקב ואור זרוע שבראשות הרב מאיר אהרון. בשנת תשס"א עם סיום קבלת התעודה יורה יורה ידין ידין המאשרת את יכולתו לכהן כרב, העתיק את מגוריו אל העיר אלעד, שם נבחר לרבנות הקהילה בשנת תשס"ה החליט הרב גראבסקי לעזוב את העיר אלעד, ועבר לגור בירושלים. בירושלים גמר את לימודי הרבנות לקבלת הסמכה לדיינות, ובשנת תשס"ז התחיל לעבוד בבתי הדין שברחבי הארץ כטוען רבני, כשעיקר עבודתו היא בבית הדין הגדול. כיום מתעסק הרב בעיקר בכל הקשור לאישות, חופה וקידושין, גירושין, גישור, ייעוץ, טוענות בבית הדין הן בעניני ממון והן בעניני אישות. >> הרב זמין במוקדי לשכת ההלכה "סמס לרב" ו"קו לרב"

הרב גולדפרב הינו שליח הרבי ורבו של כפר ורדים. לאחר חתונתו ולימודי הרבנות עבר להתגורר בכפר ורדים, מונה כרב הקהילה המקומית. במקביל לפעולותיו בכפר ורדים, משמש כמרצה במכללה למורים בצפת, >> הרב זמין במוקד ההלכה "קו לרב"

הרב גינזבורג הינו רב קהילת חב"ד ברמת אביב וראש ישיבת חב"ד לבעלי תשובה בעיר. לאחר חתונתו, קבע את מגוריו בשכונת רמת אביב שבצפון תל אביב ופתח שם ישיבה לבעלי בתשובה שהפכה לישיבת הדגל החב"דית לחוזרים בתשובה. שיעוריו הבהירים של הרב גינזבורג מושכים אליו מאות משתתפים מידי שבוע, בהם אנשי האצולה העסקית של תל אביב השותים בצמא את דבריו.

הרב הלל הינו מורה צדק בקהילת חב"ד בקרית מלאכי, ומשמש כראש ישיבה בעיר אשקלון. לאחר חתונתו שקד על התורה במשך מספר שנים, כאשר בסיומם קיבל הסמכה מהרבנות הראשית לרבנות ודיינות, הרב מוסר שיעורי הלכה, ועם התמנותו לראש ישיבת חב"ד באשקלון החל להכשיר דור של תלמידי חכמים. >> הרב זמין במוקד ההלכה "קו לרב"

הרב הלפרין הוא שליח של הרבי ורב קהילת חב"ד בעיר הרצליה. קודם חתונתו פעל כשליח היחיד והראשון בעיר הולדתו (נתניה) ולאחר נישואיו עבר להתגורר זמן קצר בכפר חב"ד. בהמשך עבר לעיר הרצליה בה הוא פועל עד היום בשליחות הרבי כאשר מתאגדת סביבו קהילת חב"ד לתפארת. בהוראת הרבי קיבל סמיכה לרבנות ולדיינות. >> הרב זמין במוקד ההלכה "קו לרב"

הרב הלפרן הינו רב קהילת חב"ד בתל אביב. בעבר התגורר בקרית שמואל וכיהן כמגיד שיעור ונו"נ בישיבה גדולה של חח"ל בצפת. בשנת תש"ע לאחר פטירת חמיו הרב חיים אשכנזי רבה של קהילת חב"ד בתל אביב, מונה על ידי הקהילה והדוד הרב מרדכי אשכנזי, לממלא מקום חמיו כרבה של קהילת חב"ד בתל אביב, ובעקבות כך עזב את מגוריו בקרית שמואל ועבר להתגורר במקום הרב הלפרן מוסר שיעורים והרצאות בכל רחבי העולם בנושאי טהרת המשפחה, וכן בהדרכות חתנים וזוגות. >> הרב זמין במוקדי לשכת ההלכה "קו לרב" ו"סמס לרב"

הרב הראל, משמש כרב קהילות חב"ד בדרום צפת, וכמשגיח בישיבה גדולה חח"ל צפת. הרב עשה סמיכה לרבנות, והתמחה בנושא הבית היהודי וטהרת המשפחה. עשה שימוש אצל הגה"ח הרב יקותיאל פרקש מגדולי הפוסקים בנושאים אלו. בשנת תשע"ז הוציא את הספר "מנחם משיב נפשי" על הלכות נידה וטהרת המשפחה >> הרב זמין במוקד ההלכה "סמס לרב"

ההרב הרוניין מוסמך לכהן כרב עיר מטעם הרבנות הראשית, וכיום משמש בפועל כרב מרכז העיר בכפר סבא ורב הקהילה הפרסית בעיר. את שימושו לרבנות עשה בצל גדולי הפוסקים, הרב שלמה זלמן אויערבך – מחושבי פוסקי ההלכה בדור הקודם, הרב שמואל אליעזר שטרן ראש בית ההוראה "שערי הוראה", הרב יהושע נויבירט (מח"ס שמירת שבת כהלכתה), והרב מרדכי שמואל אשכנזי מרא דאתרא כפר חב"ד. >> הרב זמין במוקדי לשכת ההלכה "קו לרב" ו"סמס לרב"

הרב ווילישאנסקי הינו רב קהילת חב"ד – נווה גאולה בחיפה וראש ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש בעיר בצעירותו למד בישיבת תומכי תמימים צפת בגלגולה הראשון, בראשותו של הרב חיים יצחק אייזיק לנדא, ובישיבה הגדולה, בראשות אביו הגה"ח הרב יוסף יצחק שיחי' ווילשאנסקי. במעמד הירחי כלה שנערך בארצות הברית בשנת תש"נ, נבחן על ידי הרבנים המשתתפים על כל מסכת שבת בעל פה. עם הקמתה של ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש חיפה בשנת תש"ס התמנה לעמוד בראשות הישיבה. הרב וילשאנסקי התמחה בנושא מקוואות על פי שיטת חב"ד, ומעביר הרצאות בנושא זה. בשנת תשע"ז הקים בחיפה כולל להוראה, ושימוש לשלוחים. >> הרב זמין במוקד ההלכה "סמס לרב"

הרב ועקנין, משמש כ'משיב' בישיבת תות"ל בלוד, רב שכונה, מחבר ספרים, ואחראי מערכת הכשרות בעיר לוד. הרב משמש גם כשליח מספר שכונות בעיר לוד. ומקיים פעילות מסועפת עם מבוגרים ונוער כתב ספרי הלכה ובהם ''וביום שמחתכם ומועדיכם" - הלכות חגי ישראל והשמחות בבית היהודי ספר שנהיה פופולארי בכל העולם, וכן ספר ''מנחם ציון'' להלכות אבלות, ועוד. >> הרב זמין במוקד ההלכה "קו לרב"

ההרב זלמנוב הינו תושב צפת המשמש כמורה צדק בעיר, לאור הוראת הרבי לרב זלמנוב להיות רב בישראל, החל לכהן כרב בשירות בתי הסוהר ועם השנים קודם לתפקיד רב מחוז הצפון של שירות בתי הסוהר במשך שנים רבות שימש כמשגיח כללי ומסר שיעורים בכולל צמח צדק בעיר העתיקה בצפת בראשות השליח הרב קפלן. >> הרב זמין במוקד ההלכה "סמס לרב"

הרב זלמנוב הוא משלוחי הרבי למגדל העמק, מייסד ומנהל "מכון כשרות בהידור" הזהיר טפי של הרב, הוא 'מבצע כשרות', עליו קיבל עידודים ומענות בלתי פוסקים מהרבי בניהולו מבצע כשרות רב היקף בבחרותו בישיבת תומכי תמימים המרכזית -770 במסגרת 'הועדה לדוברי עברית - חב"ד' בניהלו של אחיו הרב שרגא זלמנוב, מאות מטבחים הכשיר ליהודים שם, ומסר עשרות שיעורי תורה בכשרות. הרב זלמנוב רואה במבצע כשרות אחת משליחויות חייו שקיבל מהרבי, והחל לעסוק כמשגיח ומפקח כשרות מקצועי ומוביל בתחום מלפני למעלה מ- 25 שנה בעיקר במפעלי מזון הצפון הארץ עבור כשרויות: בד"צ העדה החרדית - ירושלים, הרב משה יהודה לייב לנדא - בני ברק, הרב מרדכי שמואל אשכנזי - כפר חב"ד, ועוד רבים בגופי הכשרויות בארה"ק. במהלך השנים הפך לבר סמכא בנושא, ורבים מתייעצים איתו בנושאי כשרות. בשנת תשע"ג פתח את 'מכון כשרות בהידור' - המשמש כיעוץ והכוונה בעניני כשרות, כמו כן נותן המכון שירותי כשרות. >> הרב זמין במוקד ההלכה "סמס לרב"

הרב חביב הוא דיין ופוסק הלכה, חבר בד"ץ איחוד הרבנים למהדרין בצרפת, ומחבר ספרי שו"תים בהלכה. למד הסמכה לרבנות אצל גדולי הגאונים בקנדה וארה"ב והיה בקשר עם גאוני ועמודי ההוראה והפסיקה, ביניהם הגאון הרב פנחס הירשפרונג זצ"ל, הגאון הרב אפרים פישל הערשקאוויטש זצ"ל והגאון הרב אהרן וויעדער זצ"ל. ספג הכוונה רבנית מזקן רבני חב"ד מרא דאתרא ואב"ד ליובאוויטש בצרפת, הגה"ח הרב הלל פעווזנער זצ"ל - אצלו זכה להיות בן בית ומקורב ביותר. לאחר נישואיו, הצטרף לכולל הוראה בעיר רחובות אצל הגה"ח הרב מאיר אהרן שליט"א, משם המשיך את לימודי דיינות ולמד מספר שנים בבית מדרשו של הראשל"צ הגאון הגדול רבי מרדכי אליהו זצוק"ל "בית המדרש דרכי הוראה לרבנים ולדיינים" בעיה"ק ירושלים. כמו כן באותה תקופה ישב בשימוש חכמים אצל הגאון הרב שלום משאש זצ"ל רבה וראב"ד ירושלים, ואף זכה לשמש עוד גדולי ישראל כהגאון בעל הציץ אליעזר זצ"ל. לאחר מספר שנים של לימוד בבית המדרש, הוסמך להוראה ברבנות ודיינות בד' חלקי השו"ע, אצל גדולי הרבנים והדיינים בארץ הקודש, ובראשם מרן הראשל"צ זצ"ל, ואחרי שהוסמך על ידו התבקש על ידו לצאת ולשמש ברבנות ודיינות בעיר פריז. >> הרב זמין במוקד ההלכה "סמס לרב"

הרב חביב הוא מרבני חב"ד בביתר עלית, המכהן גם כמנהל כולל תורה אור בעיר. לאחר חתונתו התמנה לחבר במועצת המנהלים החינוכית בצרפת שם גם לימד בישיבת תומכי תמימים ברינוא. בתום השליחות שלו בצרפת, חזר הרב חביב עם משפחתו לירושלים במטרה ללמוד דיינות, הוא חיבר ספר ראשון שלו על הוראות משניות. הטקסט באופן ייחודי מלמד את התלמיד כיצד ללמוד משנה, פרשנות ברטנורה, ואת אופן התפתחות ההלכה לתוך ימינו, באמצעות תרגום צרפתי. הרב הצטרף לכולל 'מקדש שאול' להשלים את הדיינות, שם עשה שימוש עם בית המשפט הרבני באר שבע. לאחר ההכשרה, הוצע לו משרה במשרד משפטים, שם עמד על הפער שבין חוק תורה וישראל. הרב חביב הוסמך לדיינות על ידי גדולי הפוסקים והדיינים בא"י. הוא 'שימש' אצל הגאון הרב יצחק אלמליח שליט"א, אב"ד תל אביב, והרב משה לנל שליט"א, אב"ד רחובות (בדימוס). כמו כן 'שימש' בגיטין בבית דין הרבני של באר שבע. >> הרב זמין במוקד ההלכה "קו לרב"

הרב טאלר מכהן כמורה צדק בקהילת חב"ד באור יהודה שליח וראש כולל לחסידות בעיר. הוסמך לרבנות בישיבת תות"ל המרכזית 770 ע"י ראש הישיבה הגה"ח שניאור זלמן לבקובסקי. לאחר חתונתו, שקד על לימודיו בחינוך והוראה והתמחה בהלכות טהרת המשפחה ועשה שימוש אצל המומחה הנודע הגה"ח הרב דב טברדוביץ מורה צדק בכפר חב"ד. הרב טאלר משמש כמורה צדק מטעם הרבנות הראשית אור יהודה ודלתו פתוחה עבור אלפים מתושבי העיר וחברי קהילת חב"ד הנעזרים בהדרכתו ובעצתו ההלכתית. עוסק ברוב שעות היממה בחיזוק דרכי ה' וההלכה בקרב התושבים ומכהן כראש כולל לחסידות. >> הרב זמין במוקד ההלכה "סמס לרב"

הרב טברדוביץ' מכהן למעלה מחצי יובל כדיין ומורה צדק בכפר חב"ד. ובקיא במיוחד בהלכות שבת, כשרות וטהרת המשפחה. הוא מחבר הספרים 'הלכתא כרב' כל הלכות שבת, ו'חוסן ישועות' העוסק בהנהגות והליכות הבית היהודי על פי מנהגי חב"ד. שיעוריו ההלכתיים מפורטים ובהירים באורח מיוחד. בצעירותו שימש הרב כראש מתיבתא בישיבת תומכי תמימים המרכזית ועסק בלימודי דיינות והלכה. עם השנים ביסס את מעמדו כמורה צדק חב"די מהשורה הראשונה, ואף התמנה לעמוד בראש מכון להסמכת אברכים לרבנות ולהוראה. בנוסף, מתמחה הרב טברדוביץ בדיני כשרות ומעניק השגחה מהודרת לאולמות קייטרינגים וקבוצות נופש המתארחים במלונות. >> הרב זמין במוקד ההלכה "קו לרב"

הרב יורקוביץ' הוא רב קהילת חב"ד לוד ואב"ד 'בד"צ היכל ליובאויטש'. בצעירותו התחנך במוסדות חב"ד במונטריאול. בשנת תשל"א נשלח על ידי הרבי לאוסטרליה (הקבוצה השלישית), שם שהה עד שנת תשל"ג. באותה שנה עבר ללמוד בישיבת תומכי תמימים המרכזית ב-770 ונמנה על אחד משבעת הקנים (תלמידים מובחרים). בשנת תשמ"ח נשלח על ידי הרבי לשמש כרב בארץ ישראל והוא התיישב בנחלת הר חב"ד בקרית מלאכי, שם שימש כראש כולל 'בית הר"מ' ובמקביל כראש ישיבת תורת אמת. בשנת תשנ"א התחיל לכהן כרב קהילת חב"ד בלוד ובשנת תשנ"ב התמנה על ידי המועצה הדתית לרב השכונה. בשנת תשנ"ו הקים מערכת כשרות בשם 'בד"ץ היכל ליובאוויטש'. >> הרב זמין במוקדי לשכת ההלכה "קו לרב ו"סמס לרב"

הרב כהן מכהן כרב בית הכנסת "בערקע שול", מורה-צדק בכפר חב"ד ומומחה לכשרות. >> הרב זמין במוקד ההלכה "קו לרב"

הרב כהן משמש כרב קהילת חב"ד "בית מנחם" בבאר שבע ר"מ בישיבת תומכי תמימים המקומית. לאחר נישואיו התיישב בקהילת חב"ד בבאר שבע והתמסר ללימודי הלכה, והוסמך לכהן כרב עיר מטעם הרבנות הראשית לישראל. במקביל, החל לשמש כר"מ בישיבת תומכי תמימים בעיר, ובמשך הזמן הפך לכתובת הלכתית עבור צעירי הקהילה, והחל לשמש בפועל כרב קהילת חב"ד המקומית. באלול תשס"ח התמנה רשמית לרב הקהילה על ידי הרבנות הראשית בבאר שבע. הרב חיבר את הספר 'הגאולה והמצווה' העוסק בדינים הקשורים ל'הלכתא למשיחא', וספר 'דבר מלכות תוכן וסיכום' העוסק בהסברת שיחותיו של הרבי מהשנים תנש"א-תשנ"ב בשפה קלה ובהירה. >> הרב זמין במוקדי לשכת ההלכה "קו לרב ו"סמס לרב"

הרב כהן מכהן כמורה-צדק ודיין בבית הדין לדיני ממונות שעל ידי המועצה הדתית בעיר צפת. הוסמך לרבנות על ידי הרב מרדכי שמואל אשכנזי, רבה של כפר חב"ד, והרב חדד רבה של העיר לוד. כמו כן בעל תעודת כושר לרבנות ולדיינות מהרבנות הראשית לישראל. לאחר חתונתו שקד על לימוד ההלכה, ברחובות, ובביתר עילית. לאחר מכן השתקע בעיר הקודש צפת, בה הוא משמש כדיין בבית הדין לממונות, אשר הוקם על ידי הרב שמואל אליהו, רב העיר. >> הרב זמין במוקד ההלכה "קו לרב"

הרב לבקיבקר משמש כרב קהילת חב"ד בשכונת מנחם בגין בעיר צפת. בצעירותו, למד בישיבת תומכי תמימים כפר חב"ד ונמנה על קבוצת התלמידים הראשונה שנשלחה לייסד את ישיבת תומכי תמימים מגדל העמק בשנת תשל"ט, ולקראת שנת הלימודים תשמ"א נסע ללמוד בישיבת תומכי תמימים המרכזית ב-770 במסגרת שנת ה'קבוצה'. עם הקמת שכונת מנחם בגין בצפת, הצטרף לחסידי חב"ד שהתיישבו בשכונה, החל לפעול במקום כשליח הרבי, וכרב קהילת חב"ד שהתהוותה במקום >> הרב זמין במוקד ההלכה "קו לרב"

הרב לבקיבקר הוא משלוחי הרבי לעיר צפת. מראשי ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש בצפת ומשמש בה כר"מ ומשגיח. מורה צדק ומשפיע בקהילת חב"ד בעיר. בבחרותו למד תחילה בישיבת פונוביז' בבני ברק וכעבור תקופה עבר לישיבת חב"ד בלוד, משם המשיך לישיבה גדולה בכפר חב"ד. בסיום הישיבה נסע לשליחות בישיבת תורת אמת ירושלים ולקראת חג הפסח שנת תשכ"ט נסע ל-770 לשנת הקבוצה, שם שהה עד לאחר חג הפסח תש"ל. בסיום שנת הקבוצה חזר לשליחות לישיבת תורת אמת בירושלים. בשנת תשל"ג נמנה על קבוצת השלוחים שארגן הרב אריה לייב קפלן לצפת. בשנת תשל"ז ייסד, יחד עם הרב אריה לייב קפלן והרב יוסף יצחק וילשנסקי, את ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש בצפת. >> הרב זמין במוקד ההלכה "קו לרב"

הרב ליפש משמש כמורה-צדק בקהילת חב"ד בחיפה, וכמנהל הרוחני של ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש בעיר. הרב הוסמך לרבנות בישיבת תות"ל המרכזית - 770, ע"י ראש הישיבה הגה"ח שניאור זלמן לאבקובסקי, ובהמשך לכך למד ב-770 כמה שנים הלכות שבת ומקוואות ונבחן על כך בהצלחה אצל ראש הישיבה. לאחר חתונתו במהלך לימודיו בכולל הוראה בראשון לציון נבחן בהצלחה על מבחני הרבנות הראשית, וקיבל הסמכה לרב שכונה ורב עיר, ובמקביל עשה שימוש בהוראה בהלכות טהרת המשפחה וקיבל היתר הוראה מהגה"ח הרב דוב טברדוביץ'. מאוחר יותר עבר לגור בחיפה, שם הוסמך להוראה ודיינות ע"י הרב גדליה אקסלרוד רב קהילת חב"ד ואב"ד חיפה, ובנוסף השקיע את זמנו בלימוד מסלול הדיינות של הרבנות הראשית אותם עבר בהצלחה. במקביל ללימודי הדיינות ערך שימוש בכל ד' חלקי השולחן ערוך והוסמך להוראה בפועל אצל רבני הקהילה החרדית בחיפה, הרה"ג דוד שלמה זולדן, ראב"ד קהילת סערט ויז'ניץ (מתלמידיו של הרב שמואל הלוי וואזנער) והרה"ג אשר ינקלביץ' רב בקהילת גור בחיפה. >> הרב זמין במוקדי לשכת ההלכה "קו לרב" ו"סמס לרב".

הרב מעטוף הינו רב המושב ברקת, ומשמש גם כרב קהילת חב"ד במושב. >> הרב זמין במוקד ההלכה "קו לרב"

הרב מעטוף משמש כמורה- צדק בקהילת חב"ד ביישוב אדם. >> הרב זמין במוקד ההלכה "קו לרב"

הרב נחמנסון משמש כראש כולל אברכים בלוד, ומוסר שיעורי הלכה רבים בלוד ובקרית מלאכי. לאחר נישואיו, התיישב בקהילת חב"ד בלוד ובהמשך התמנה כראש כולל אברכים 'בית יוסף יצחק' בעיר. לאורך השנים סייע לאחיו הרב יהודה לייב שיחי' נחמנסון בעריכת ספריו ההלכתיים 'שו"ת השלוחים', ו'שיקדש עצמו'. >> הרב זמין במוקד ההלכה "קו לרב"

הרב נחמנסון הוא חבר בבית ההוראה 'אור יעקב' ברחובות, מורה צדק בקהילת חב"ד בעיר, מחבר ספרים תורניים ומוסר שיעורי הלכה רבים. לאחר נישואיו, התיישב בקהילת חב"ד ברחובות ולמד בכולל אברכים 'אור יעקב - אור זרוע' של הרב מאיר אהרן, שם עשה הסמכה לדיינות. לאורך השנים חיבר ספרים רבים בעניני הלכה עם דגש על הפן המעשי, 'לב השבת' - עיונים בדברי אדמו"ר הזקן בהלכות שבת. 'דיני איטר' - הלכה למעשה בפועל לאיטר יד בדינים המצויים. 'צהר המשפט' - הלכות דיינים. שו"ת השלוחים. 'שיקדש עצמו' - הלכות והנהגות לבית היהודי. הרב מוסר שיעורים רבים בנושאי הלכה ומנהג, שחלקם הגדול מופץ בקרב חסידי חב"ד באמצעות דיסקים, ושיעורים המתפרסמים באתרי האינטרנט החב"דיים. >> הרב זמין במוקד ההלכה "קו לרב"

הרב סילם, הינו רב בקהילת אנ"ש גילה שבירושלים, וראש ישיבת 'דעת מנחם' לדוברי צרפתית. בשנת תשע"ב הוציא את הספר "וכל מצוותיך אמת", המקבץ, זה לצד זה, פסקי הלכה המלוקטים מכ-‏300 ספרים, תוך כדי ליבון הפרטים הקטנים ביותר, גם כאלה שנידונים ע"י מיעוט פוסקים בלבד, וזאת תוך כדי השוואת מנהגי העדות השונות. דגש מיוחד מושם לפסיקה החב"דית, ע"פ כ-‏60 ספרים הדנים בפסיקת אדמו"ר הזקן או במנהגי חב"ד. הספר קיבל הסכמות נלהבות מרבנים מכל החוגים, ביניהם חברי בד"ץ דק"ק קראון הייטס, הרב מרדכי שמואל אשכנזי, הרב עובדיה יוסף, הרב שלמה משה עמאר, הרב יונה מצגר, הרב זלמן נחמיה גולדברג, ועוד. >> הרב זמין במוקד ההלכה "קו לרב"

הרב סינגאווי - מו"צ בקהילת חב"ד ורב בית הכנסת חב"ד המרכזי קרית גת ומנחה ותיק לענייני הבית היהודי וטהרת המשפחה, הרב גם מדריך נישואין לחתנים. הרב מתמחה בנושא חישוב זמני היום לפי שיטת אדמו"ר הזקן, ואף הקים אתר מיוחד המאגד בתוכו את זמני היום לשיטת אדמו"ר הזקן, וכן מאמרים הלכתיים על חישובי הזמנים. >> הרב זמין במוקד ההלכה "קו לרב"

הגה"ח הרב יגאל פיזם, ראש ישיבת ורב קהילת חב"ד קרית שמואל, ומרבני מכון הלכה חב"ד

הרב פרידמן הוא מורה-צדק בכפר חב"ד וברמת אביב, וראש כולל אברכים במסגרת ישיבת חב"ד ברמת אביב. לאחר שנת ה'קבוצה' הצטרף לפרוייקט הליקוט והעריכה של סדרת הספרים 'דבר מלכות עם פיענוחים' שדרש ידע נרחב וכושר הכרעה. הרב הוסמך לרבנות, והצטרף לצוות החינוכי של ישיבת תומכי תמימים רמת אביב. >> הרב זמין במוקד ההלכה "קו לרב"

הרב פראנק משמש כרב מרכז העיר עכו, וחבר לשכת הרבנות ומשלוחי הרבי בעיר, בימי הבראשית של תלמוד תורה צבאות מנחם של חב"ד בקריות שימש כמורה ומחנך, ולאחר מכן החל לשמש כרב קהילת 'תפארת צבי' בעכו, ובהמשך מונה לנהל את מחלקת הנישואין בעיר, וכעבור מספר שנים התמנה לכהן כרב שכונה ורב מרכז העיר. הרב מוסר שיעורים רבים בעכו ובסביבתה וכן בבסיסי צה"ל. בשנת תש"ע הוציא לאור את הספר 'תניא לעם', על פי שיעורי התניא שמסר. >> הרב זמין במוקדי לשכת ההלכה "קו לרב" ו"סמס לרב"

הרב קדיש הוא רב ומו"צ בעיר רחובות. כבר בגיל צעיר ניכרו כישרונותיו כאשר סיים את הש"ס כולו, ואף הוסמך לרבנות כבר בזמן לימודיו בישיבה ע"י הרב עזריה פיג'ו - מהרבנות המקומית פתח תקווה, ומהרב יצחק יהודה שיחי' ירוסלבסקי. לאחר נישואיו התיישב בקהילת חב"ד ברחובות והתמסר ללימודי הלכה בכולל 'אור יעקב אור זרוע' ואף הוסמך לכהן כרב עיר מטעם הרבנות הראשית לישראל. במקביל, החל לשמש כדמות רוחנית בבית הכנסת 'הדר מנחם' בעיר, ובמשך הזמן הפך לכתובת הלכתית עבור אנשי הקהילה. >> הרב זמין במוקדי לשכת ההלכה "קו לרב" ו"סמס לרב"

הרב קורנוויץ משמש כרב ומורה צדק בקהילת חב"ד בנצרת עילית, משמש כרב התיכון החב"די המקומי, ור"מ בישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש בעיר. בצעירותו, למד בישיבת "מקור חיים" של הרב עדין אבן ישראל, שם נחשף לספרי חב"ד ותורותיהם של רבותינו נשיאינו, ובעקבות לימוד עצמאי בספרים החל להתקרב לחסידות חב"ד. לאחר מכן למד שבע שנים בכולל 'אור זרוע' ברחובות בראשות הרב מאיר שיחי' אהרן והוסמך לרבנות. הרב נודע בכשרון ההסברה שלו, והידע הנרחב שלו בארון הספרים היהודי. הרב הוא ממייסדי 'מכון הלכה חב"ד'. משיב תשובות הלכתיות לאברכים רבים מכל רחבי הארץ, ומפרסם טורים הלכתיים בכתבי העת החב"דיים. >> הרב זמין במוקדי לשכת ההלכה "קו לרב" ו"סמס לרב"

הרב קיז'נר הינו רב קהילת חב"ד בעיר עמנואל, ודיין בבית הדין המקומי. הרב קיבל הסמכה מהרבנות הראשית לרב עיר וכושר לרב ולדיינות, ועשה שימוש בבית דינו של הרב שמואל וואזנר. >> הרב זמין במוקדי לשכת ההלכה "קו לרב" ו"סמס לרב"

הרב רוזנבוים, משמש במורה-צדק בעיר באר שבע, וכרב מחוז הדרום של שירות בתי הסוהר. הרב למד למבחני הסמכה לרבנות שעל ידי הרבנות הראשית וקיבל הסמכה לרב עיר. >> הרב זמין במוקד ההלכה "קו לרב"

הרב רוזנבלט הוא שליח הרבי ביישוב גבעת אבני בצפון, ומכהן כרב המועצה האזורית בגליל תחתון. הרב קיבל הסמכה מהרבנות הראשית, ותחת השגחתו, פועל מערך כשרות המעניק השגחה למוצרים המיוצרים במפעלים המצויים בשטח השיפוט של המועצה האזורית בה מכהן כרב, ביניהם מפעלים מפורסמים כדוגמת תה ויסוצקי, פרי ניר, מחלבת צוריאל (טרה) ועוד. >> הרב זמין במוקד ההלכה "קו לרב"

הרב רוזנבלט הוא מרבני קהילת חב"ד בביתר עילית ומשמש כרב בית הכנסת "הספריה החסידית" בעיר. קיבל הסמכה לרבנות, ועשה שימוש אצל הגה"ח הרב יקותיאל שיחי' פרקש. לאחר חתונתו שימש כראש כולל להלכה וחסידות וכמורה-צדק בביתר עילית. בשנת תשס"ג נבחר ע"י הקהילה לשמש כרב בית הכנסת. >> הרב זמין במוקד ההלכה "קו לרב"