שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
צריך שהמרווחים שבין קרשי הפרגולה, יהיו יותר מ5 ס"מ כל רווח. ושהסכך שמעליהם יהיה צפוף מאוד, כך שגם בלעדי קרשי הפרגולה, הסכך יעשה רוב צל (ובלאו הכי מנהג חב"ד לשים הרבה הרבה סכך).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן תרכו סעיפים ב-י, פסקי תשובות סימן תרכו אות ט ובהערות.
סוכות בניית הסוכה סכך הסוכה
405
שאלה:
תשובה:
מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תרכ"ז ס"ו
סוכות אכילה בסוכה
296
שאלה:
תשובה:
למנהגנו, כמנהג האשכנזים ורוב פוסקי הספרדים, מברכות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמ"א או"ח סי' תקפ"ט ס"ו
סוכות אכילה בסוכה נשים
317
שאלה:
תשובה:
טפח לפחות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' תר"ל במ"ב סק"ז
דפנות הסוכה סוכות
564
שאלה:
תשובה:
לא, לכתחילה הסיכוך צריך להיעשות דווקא על ידי יהודי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרלה, וראה הרבה מקורות לעניין בשו"ת יחוה דעת חלק ו סימן מא, ביכורי יעקב סימן תרלה
סוכות סכך הסוכה
230
שאלה:
תשובה:
תנקו כמיטב יכולתכם אם זה לא יהי' מסריח בצורה שלא נעים לשבת תחתיו - מותר להשתמש בו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן תרכט סעיף כא
סוכות סכך הסוכה
342
שאלה:
תשובה:
לא צריך לחבר את הדפנות לסכך, אלא צריך שהסכך יהיה מעל הדופן בקו אווירי, אך לא חובה שיהיה ממש מעל גובה הדפנות אלא הוא יכול להיות במרחק של עד ג' טפחים מהדפנות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרל סעיף ט.
סוכות בניית הסוכה דפנות הסוכה
440
שאלה:
תשובה:
כשכבר העמיד את הסכך עצמו בדבר המקבל טומאה, מותר לישב בה לכתחילה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן תרכט סעיף יג
סוכות סכך הסוכה
361
שאלה:
תשובה:
ברזלים פסולים לסכך לכן אם נמצאים מעל צריך שיהיה צל מרובה גם אם נחשיב מקום שתחת הברזלים כמקום השמש ולא כמקום צל. אם הברזלים סמוכים אחד לשני בתוך 24 ס"מ זה יוצר בעיה נוספת שאז לכמה דעות כל המרווח נחשב לסכך פסול אלא אם כן תקשור אליהם קרשים בתור סכך שיפסיקו בין ברזל לברזל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן תרכו סעיפים ג, ד.
סוכות סכך הסוכה
381
שאלה:
תשובה:
צריך גדר או צורת פתח שיחבר בין הבית עד לסוכה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה באריכות כל פרטי דין זה או"ח סי' שס"ב
שבת הוצאה
196