שאלות אחרונות

שאלה:
תשובה:
אם מדובר על פרגולה מעץ, צריך שהמרווחים שבין קרשי הפרגולה, יהיו יותר מ5 ס"מ כל רווח. ושהסכך שמעליהם יהיה צפוף מאוד, כך שגם בלעדי קרשי הפרגולה, הסכך יעשה רוב צל
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע, ושו"ע אדמוה"ז סימן תרכו, נו"כ וספרי המלקטים
בניית הסוכה סכך הסוכה סוכה
56
שאלה:
תשובה:
כן, כדאי להשלים, לגמור לפני החג אי״ה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: הימים שבין יום כיפור לסוכות - שייכים במיוחד גם ליום הכיפורים (ראה שו"ע אדמוה"ז תרכד, יג)
יום כיפור תהילים
59
שאלה:
תשובה:
אם ניכר שאין זה חיסרון בגוף האתרוג אלא מכה שנעשתה מ'עלה' עוד בזמן שהאתרוג היה על העץ מה שמכונה 'בלעטלך' - אין בזה חסרון.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן תרמח סעיף כג.
סוכות כשרות ד' מינים אתרוג
142
שאלה:
תשובה:
מאוד מומלץ מכיון שיש סוגים דומים לערבות, שאינם כשרים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תרמ"ז ס"ג
סוכות כשרות ד' מינים ערבה
247
שאלה:
תשובה:
כשר, אך יש הידור בכך שיהיה ישר לגמרי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תרמ"ה סי"ח ואילך (שדווקא כשנעקם הרבה כבעל חטוטרות פסול),
סוכות כשרות ד' מינים לולב
126
שאלה:
תשובה:
1. כן 2. כן זה מהודר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
ארבעת המינים כשרות ד' מינים
87
שאלה:
תשובה:
אין לקנות ד' מינים מקטן – ובפרט כשקונה אותם כדי להשתמש בהם ביום הראשון. אמנם, כאשר הקטן הוא רק משמש כשליח עבור מישהו אחר שהוא 'גדול' – מותר לקנות ממנו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ביה"ל סי' תרנ"ח ד"ה לא יתנו, פסק"ת סי' תרנ"ח אות י"א
ארבעת המינים כשרות ד' מינים
327
שאלה:
תשובה:
מותר לקשור את הקרשים בכל חומר, גם עם אזיקונים. ואת הסכך מותר לקשור לקרשים אלו בחוט פשתן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תרכ"ט סי"א,ב (שצריך לכתחילה לקשור את הסכך בדבר שאינו מקבל טומאה)
סוכות בניית הסוכה
201
שאלה:
תשובה:
אף שמעיקר הדין יכול לאכול בסוכתו של חברו. הרי מכיוון ש"תשבו כעין תדורו", טוב להשתדל שתהיה לכל משפחה סוכה פרטית לעצמה, ע"ד ביתה הפרטי, ובפרט שעשיית הסוכה הינה מצווה – ומצווה בו יותר מבשלוחו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: לקו"ש ח"כ עמ' 267.
סוכות בניית הסוכה
74
שאלה:
תשובה:
מספיק לגמור שלוש - אם הן בנויות בצורה שהסוכה כשרה. זו חובה לבנות דפנות לפני הסכך.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרלה.
סוכות בניית הסוכה
149