שאלה:
תשובה:
בעיקרון בנשיאת נשק יש בעיה של מוקצה, במקום שיש חשש סכנה, מותר לשאת נשק בשבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ש"ח ס"ד, שש"כ פ"כ הערה כ"ח
שבת מוקצה מצב חירום
150