שאלה:
תשובה:
אף שבספירת העומר נהוג שאין מברכים שהחיינו מלבד בשבת, כשחל פדיון הבן בימי ספירת העומר יברך שהחיינו ולא יפסיד את המצווה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע או"ח סי' תקנ"א סי"ז
ספירת העומר פדיון הבן ברכת שהחיינו
748