שאלה:
תשובה:
יש בעיה. בעת הצורך סומכים על המושב שישמש מחיצה, אך אם יש מקום אחר - מה טוב.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה נטעי גבריאל הל' יחוד פנ"ו סט"ז ובהערות שם.
צניעות
300