שאלה:
תשובה:
האורך והרוחב המינימלי של הסוכה מבפנים הוא - 7 על 7 טפחים (58X58 ס"מ). אם בצד אחד הסוכה ארוכה, אך בצד השני היא קצרה משבעה טפחים - אינה כשרה. אם הסוכה עגולה, מחומשת וכדומה, יש לוודא שנכנס בתוכה ריבוע בגודל האמור.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרלד (בשו"ע אדמוה"ז לא הגיע לידנו)
סוכה דפנות הסוכה בניית הסוכה
336