שאלה:
תשובה:
אפשר במשך כל עשרת ימי תשובה.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: מטה אפרים תקפא, ב.
התרת נדרים ערב ראש השנה עשרת ימי תשובה
219