שאלה:
תשובה:
כן, גם ממזר חייב בכבוד אביו ואמו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סי' ר"מ סי"ח
כיבוד הורים
401