שאלה:
תשובה:
לא, אינו חוזר ומתפלל שנית.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' צ"ד ס"ג
תפילה תפילת שמונה עשרה
318