שאלה:
תשובה:
אין לכבס בגדים בתשעת הימים, גם כאשר לא לובשם בתשעת הימים, כיוון שיש בעיה בעצם הכיבוס בימים אלו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' תקנ"א ס"ג, משנ"ב שם ס"ק כ"ו.
תשעת הימים כיבוס
1541