שאלה:
תשובה:
מבחינה הלכתית יש היתר לכך, אם כי יש מקום להחמיר. בכל אופן אם כוונתכם לעשות זאת בפועל, כדאי לשקול זאת כי נמנעים מלעשות דבר התמוה לרבים גם כשהוא מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' של"ח ס"ג
שבת אמירה לגוי
257