שאלה:
תשובה:
לכתחילה אין ללכת עם מזוודה בשבת, כיוון שנראה כמעשה חול ולא מתאים לשבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שכ"ג ס"ד
שבת
246