שאלה:
תשובה:
אישה שרוצה יכולה להתפלל ערבית יכולה, יש לומר בלי נדר בהתחלה, כדי שלא יהפוך לחיוב.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ק"ו ס"ב,
תפילה ערבית נשים
876