שאלה:
תשובה:
מותר לתת מוצר על דעת שישלמו אחר שבת, אך אין להזכיר סכום כספי או מידה של המוצר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז ריש סי' שכ"ג,
שבת קניות
382