שאלה:
תשובה:
מעיקר הדין רשאי להשכיר לספר, אך מדת חסידות לחפש לקוח אחר אם אפשר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז הל' הפקר והשגת גבול סי"ג
השגת גבול שכירות
263