שאלה:
תשובה:
לצורך רפואה מותר לגזור ציפורניים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: חול המועד כהלכתו הוספות ותיקונים עמ' תמ"א
חול המועד גזיזת ציפורניים
273