שאלה:
תשובה:
אם לא מדובר על ריח צואתם אלא על סתם ריח לא נעים מחמת הפרות, ומדובר על ריח רגיל שדרך בני אדם לסבול ריח כזה, מותר להתפלל שם.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: משנ"ב סי' פ"ו ס"ק א'
תפילה מקום התפילה
328