שאלה:
תשובה:
כיוון שהתשלום הוא גם על ההכנה של הקריאה לפני השבת, ניתן לקבל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ש"ו סי"א
שבת שכר עובד
308