שאלה:
תשובה:
בקריאת שמע וברכותיה, יש לעצור ולהקשיב ולענות (למעט בפסוק הראשון של קריאת שמע ופסוק ברוך שם) אמן יהא שמיה רבא ואמן של דאמירן בעלמא.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ס"ו ס"ב וס"ה, סידור הל' תפילין ד"ה מי שאין,
הפסק בתפילה ברכות קריאת שמע קריאת שמע
513