שאלה:
תשובה:
לבקש תרומה אפשר כיון שעוסקים בצרכי ציבור בשבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ש"ו סט"ו
שבת דיבור בשבת צדקה ל"ג בעומר
682