שאלה:
תשובה:
קטניות: בישול קודם שבת – הרבה אסרו זאת ויש להימנע, גם אם נעשה בכלי המיוחד לכך. אכילת מוצרי קטניות בשבת – מותר, באם כשר לפסח בהכשר מהודר. שרויה: בישול קודם השבת – אפשר, בכלים המיוחדים לכך. אך יש האוסרים. אכילת שרויה בשבת – מותר, ואפשר לאכול בכלים של פסח. מוצרים תעשייתיים: מוצרים שכשרים לפסח בכשרות מהודרת, מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: אוצר מנהגי חב"ד עמ' רכ"ה, נט"ג ח"ג פי"ט ס"ט
פסח איסרו חג קטניות מצה שרויה שבת
1244