שאלה:
תשובה:
אפשרי אך יש להיזהר שלא יגעו בכלי פסח, ויש לבשלם בכלי מיוחד שלהם.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תנ"ג ס"ה
פסח קטניות
834