שאלה:
תשובה:
יש להפסיק את ברכת המזון ולומר "ברוך שם".
נכתב ע"י הרב דניאל גראבסקי
מקור: ע"פ סדבה"נ פ"ט ס"י
ברכות ברכת המזון
434