שאלה:
תשובה:
מותר, אם אין בזה חשש חמץ.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תנ"ג ס"ה
פסח קטניות
867