שאלה:
תשובה:
נכון לומר גם קריאת שמע.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: אג"ק כרך י"ד עמ' י"ט
תפילה אכילה קודם התפילה
97