שאלה:
תשובה:
נהוג שדמי חנוכה דוקא בכסף, והרבי הזכיר זאת בשיחותיו כמה פעמים, ואחת הסיבות כדי לתת לילדים אפשרות לתת צדקה מכסף שלהם.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ סה"ש תשמ"ח ח"א עמ' 163, סה"ש תש"נ ח"א עמ' 199
חנוכה דמי חנוכה
392