שאלה:
תשובה:
בדרך כלל כדורי שוקולד עשויים מבסקויטים ולכן ברכתם בורא מיני מזונות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדר ברכות הנהנין פרק ג הלכה ב וראה שם בהמשך הלכה ג,ד.
ברכות ברכה ראשונה
456