שאלה:
תשובה:
דעת כמה וכמה מרבני חב''ד ע''פ דברי הרבי בשיחת י''ד כסלו תשי''ד שיש עניין לעשות את הכתובה לפני השקיעה אף שהחופה בפועל תהיה אחר השקיעה, וכמה וכמה טעמים נאמרו בזה והעיקר שזה מחמת שכך היה בחתונת הרבי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
יום החופה כתובה
193