שאלה:
תשובה:
מותר לטחון, במידה והוא נקי לגמרי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע יו"ד סי' קט"ז ס"ג ובנו"כ שם (שאין איסור דג ובשר בבלוע)
דגים בשר
373