שאלה:
תשובה:
אפשר, זה לא לימוד תורני.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ היום יום י"ז טבת
ליל ניטל
978
שאלה:
תשובה:
אם זה לא הלכות אפשר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ היום יום י"ז טבת, ספה"ש תש"נ כרך א' עמ' 192
ליל ניטל
1205
שאלה:
תשובה:
אפשר ללמוד ענייני חכמה שאינם לימוד תורה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר-השיחות תש"נ, כרך א, עמוד 192 (להתעסק בעניני חכמה כמו שחמט).
ליל ניטל
1134
שאלה:
תשובה:
יום חגא של הנוצרים, בלילה שבין 24 ל-25 בדצמבר. אחרי השקיעה עד חצות, לא לומדים כדי לא לתת כוח לקליפות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: היום יום י"ז טבת, שערי הלכה ומנהג יו"ד עמ' ס"ה
ליל ניטל
2754
שאלה:
תשובה:
מדליקים כרגיל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: היום יום יז טבת, שיחת ש"פ וישב התש"נ
חנוכה ליל ניטל
1000
שאלה:
תשובה:
לא אומרים תהילים כמו כל דברי תורה שלא אומרים (זאת מלבד שנוהגים לא לומר תהילים בלילה).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: אג"ק כ"ק אד"ש כרך כב עמוד כו בקשר לתהילים בלילה, ספר-השיחות תש"נ, כרך א, עמוד 192 (שלא לומדים בליל ניטל).
תהילים ליל ניטל
1763
שאלה:
תשובה:
עד חצות הלילה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: לוח היום יום יז טבת אג"ק כ"ק אד"ש כרך יב אגרת ד'רלז.
לימוד תורה ליל ניטל
1380
שאלה:
תשובה:
לא לומדים תורה בניטל גם לא בשמיעת הקלטה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: הרבה מקומות שלא לומדים בניטל ואחד מהם ספר-השיחות תש"נ, כרך א, עמוד 192.
לימוד תורה ליל ניטל
1398
שאלה:
תשובה:
אפשר לעשות, רק במקום דברי תורה אפשר לספר סיפורים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספה"ש תש"נ ח"א עמ' 192 (אין לומדים בניטל)
שבע ברכות ליל ניטל
957
שאלה:
תשובה:
אין איסור.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה שערי הלו"מ ח"ג עמ' ס"ד ואילך (אין ללמוד תורה)
ליל ניטל עשיית הציצית
952
שאלה:
תשובה:
לא, חסידות היא גם חלק מהתורה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר-השיחות תש"נ, כרך א, עמוד 192 (שלא לומדים בליל ניטל) וראה כפ"ח גליון 646 עמ' 15.
ליל ניטל לימוד תורה
1465
שאלה:
תשובה:
לא לומדים תורה בליל ניטל גם כשזה לצורך מבחן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר-השיחות תש"נ, כרך א, עמוד 192.
לימוד תורה ליל ניטל
1098
שאלה:
תשובה:
יכולה לטבול, ובאם אפשרי לדאוג שהמצוה תהיה לאחרי חצות, בלי שהדבר יגרום לעניינים לא רצויים - עדיף. להשתדל לא לחשוב כלל על כך שזהו ליל "ניטל" בעת קיום המצווה.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: ע''פ אג''ק כרך י''ב עמ' תכ''ד
ליל ניטל תשמיש המיטה
814
שאלה:
תשובה:
לא כותבים סת"ם בניטל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ת שבט הקהתי חלק א סימן ע
ליל ניטל כתיבת סת"ם
1322
שאלה:
תשובה:
מבחנים של תורה שיש להבין את תירוצם יש להימנע מכך. ולא דומה למי שהתיר העתקת ספרים, אפשר לנוח ולקום אחרי חצות או מוקדם בבוקר או שיקבלו את המבחנים אחרי החופשה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה לדוגמא ספר-השיחות תש"נ, כרך א, עמוד 192.
לימוד תורה חינוך ליל ניטל
997
שאלה:
תשובה:
מותר ללמוד רק אחרי חצות הלילה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ריבוי מקורות על אי לימוד תורה בניטל ולדוגמא ספר-השיחות תש"נ, כרך א, עמוד 192.
לימוד תורה חנוכה ליל ניטל
905
שאלה:
תשובה:
כן, את המשניות אומר כרגיל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: הלכות ומנהגי חב"ד עמ' 313
ליל ניטל שנת אבל תפילה
1225