שאלה:
תשובה:
הרשות בידו, אם רוצה לקיים בזה גם מצוות ציצית, יכול לברך. אם אם לובש רק מפני כבוד הציבור, אינו מברך.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' י"ד ס"ח, ובקו"א שם ס"ק ג'.
תפילה וברכות טלית וציצית קריאת התורה
140