שאלה:
תשובה:
הנכון הוא שיתפלל בצורה שיהיה לו נוח לכוון בתפילה, ולכן אם העמידה גורמת לו טרדה וקושי לכוון בתפילה - ישב.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' צ"ד ס"ז.
תפילה וברכות תפלת שמונה עשרה
127