שאלה:
תשובה:
כן, בודאי שיש עניין לספור כל ערב גם אם החסיר ימים מאחר ויש אומרים שכל יום זו מצווה נפרדת שאינה תלויה בספירת הימים שלפניה, אלא שיש אומרים שהספירה כן תלויה בימים שלפניה, ולכן למעשה יש לספור בלי ברכה, וטוב לשמוע את הברכה מאחר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תפ"ט סכ"ג - כ"ד
ספירת העומר
283