שאלה:
תשובה:
כאשר אכל כמות של חצי כזית מזונות וחצי כזית משבעת המינים, יברך ברכה מעין ג' ויזכיר את שניהם.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פ"ח הלכה ז', דה"ח סי' רי"ח סכ"ו, קצוה"ש סי' נ"ט בדה"ש ס"ק י"א.
ברכות ברכות הנהנין ברכה אחרונה ברכה מעין ג'
151