שאלה:
תשובה:
אם התכוון בפירוש לא לצאת ידי חובה, או שהיה במחשבתו בשעת השמיעה לספור בהמשך - אין בעיה. אם שמע ולא היה כלום במחשבתו - לא יברך באותו יום. כדאי להתנות מראש על כל הימים שמתכוון לא לצאת אלא אם כן ירצה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תפ"ט סי"ב.
ספירת העומר
149