שאלה:
תשובה:
נחל שיש בו זרימה חזקה ומימיו שוטפים במהירות, אפילו אם המים אינם גבוהים כל כך, ומגיעים לו רק מעט מעל המותניים, אסור לעבור בו מפני חשש סכנה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תרי"ג ס"ט
שמירת הגוף והנפש ענייני סכנה
389