שאלה:
תשובה:
נוהגים לפתוח את הפרוכת מימין לשמאל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ת תפילה למשה ח"ד סי' ז', וראה פרדס חב"ד 13 עמ' 264.
תפילה קריאת התורה
322