שאלה:
תשובה:
שיר המעלות קשור לאמירת תחנון, ובבר מצווה אומרים תחנון.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סידור אדה"ז, שיחת י"א ניסן ה'תשכ"ב (נדפסה גם ב"יום מלכנו" – קה"ת, תשד"מ ע' 38)
בר מצווה ברכת המזון תחנון
232