שאלה:
תשובה:
מספריים לבישול, מיועדים בדרך כלל לחתוך דברים חיים שהם מוקצה, ולכן גם המספריים נחשבים כמוקצה בשבת. אך ככל כלי שמלאכתו לאיסור מותר במידת הצורך להשתמש בו לצורך שימוש מותר בשבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ש"ח סי"ג
שבת מוקצה
288