שאלה:
תשובה:
בדרך כלל אסור להחזיר עדשה למשקפיים בשבת, כי העדשה מהודקת חזק במשקפיים. וגם במקרה שאינה מהודקת חזק וזה מתפרק מידי פעם, רבים הסוברים כי אסור בשבת, ולכן אם זה לא מקרה חריג של ממש צורך גדול, רצוי גם במקרה זה לא להחזיר את העדשה בשבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שי"ג ס"כ - כ"א, פסקי תשובות סי' שי"ג אות ה'
שבת מלאכת בונה
330