שאלה:
תשובה:
אפשר לעשות מנין בלי קריאת התורה, על מנת לקרוא בתורה חייב שיהיו שישה שלא שמעו את הקריאה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: מנח”י ח”א סי’ ס”ה, א”א בוטשאטש סי’ ס”ט
תפילה קריאת התורה
376