שאלה:
תשובה:
אם אין ריח מהשירותים, מותר להתפלל איתם שם.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ע"ט ס"ה וסי"א, שם סי' צ' סכ"ד
תפילה מקום התפילה מצב חירום
41