שאלה:
תשובה:
לכתוב הודעות למשפחה ללא צורך חיוני זה לא פשוט. כמובן שאם חלילה את במצב סכנה, את יכולה להתקשר או לכתוב לכל מי שאת צריכה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שכ"ח ס"ב
שבת מצב חירום
103