שאלה:
תשובה:
במקום צורך אפשר להחזיק טלפון שקט למצבי חירום, כשיש עירוב במקום.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ש"י סי"ד, שם סי' שי"א ס"ט
שבת מוקצה מצב חירום
119