שאלה:
תשובה:
באם אין עירוב, אין דרך להביא דברים למקלט בשבת, ולכן לפני שבת יש לדאוג שיהיה במקלט את כל הנדרש. באם לא דאגו לפני שבת וצריכים להתעכב במקלט זמן רב, ניתן לטלטל על ידי גוי, אך אם אין גוי אין לטלטל אף שיפסידו קידוש וסעודה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שכ"ה סט"ז
שבת הוצאה מצב חירום
100