שאלה:
תשובה:
לא, חובה להישמע להנחיות גורמי הביטחון אף אם יפסיד תפילה בציבור וקריאת התורה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: גמ' יומא דף פ"ה, שו"ע יו"ד סי' קנ"ז
תפילה תפילה בציבור מצב חירום
75