שאלה:
תשובה:
א. דעת הרבי: ארץ ישראל - המקום הכי בטוח מאחר שהיא "ארץ אשר תמיד עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה". ב. להיזהר לא להפחיד ח"ו את עם ישראל. ג. להרבות בשמחה - שמחה פורצת גדר. ג. הוספה בלימוד תורה ובקיום מצוות ובפרט בנתינת צדקה. ד. להוסיף באמירת תהלים ובסיום אמירת תהלים יש להוסיף גם את פרק ק"נ בתהלים. ה. חיזוק מבצע תפלין ובפרט עם חיילי צה"ל. ו. כתיבת אות בספר תורה לחיילי צה"ל. ז. הוספה בכל מבצעי הקודש.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה שיחת ש"פ במדבר תשכ"ז, שיחת י"ג תשרי תשל"ד, שיחת י"ט כסלו תשמ"ב, שיחת ש"פ בא תנש"א, לקו"ש כרך י"ג עמ' 211 ואילך, התוועדויות תש"נ כרך ג' עמ' 100,
מצב חירום
456