שאלה:
תשובה:
בודאי, חובה להישמע להנחיות כוחות הביטחון ואין לזלזל בהנחיות, יחד עם זה יש להימנע מלהפריז ולאגור כמויות לא סבירות מעבר להנחיות הנדרשות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע חו"מ סי' רל"א סכ"ד - כ"ה, שו"ע אדה"ז סי' שכ"ח ס"ה,
מצב חירום
151