שאלה:
תשובה:
מכיוון שמדובר בספר חדש, אין להשלים מהספר הקודם בשבת הקרובה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמ"א או"ח סי' קל"ה ס"ב, מג"א שם ס"ק ד'
שבת קריאת התורה מצב חירום
244